GDPR

Är du kund hos oss finns dina personuppgifter såsom namn, adress, person-/organisationsnummer, kontaktperson, e-postadress och telefonnummer lagrade i vårt affärssystem och faktureringssystem.

Vi lagrar uppgifterna enligt lagkrav och med hänsyn till GDPR.

Vid övrig lagring eller publicitet till exempel bilder, ber vi om ett separat samtycke i varje enskilt fall.

I dessa fall kan du när som helst kontakta oss för att få uppgifter raderad.

Om du har övriga frågor som rör hantering av personuppgifter, kontakta bengt@accentarkitekter.se