Gnosjö Kommuns Arkitekturpris 2022

Tack Everbrand för förtroendet! Everbrand gav oss uppdraget att rita en industribyggnad i Hillerstorp med moderbolaget Gunnars Tråd som inspiration. Byggnaden har en industriell känsla både interiört
och exteriört. Fasadmaterialet är tegel och gröna sandwichelement.