Hjärta för barn! Överlämning av en förstudie gällande en mer anpassad utemiljö för verksamheten!