Tjänster

 • Skiss och utredning
 • Färgsättning
 • Bygglov
 • Projektering (ny-, om- och tillbyggnad)
 • Beskrivningar
 • Projekt- samt byggledning
 • Kontrollansvar (enligt PBL)
 • Besiktning
 • Sakkunnig inom tillgänglighet
 • Erfarenhet av och kunskap om passiv- och lågenergibyggnation

Miljöpolicy

 • Välja lösningar som är bättre ur ett klimat- och miljöperspektiv
 • Arbeta för en resurssnål och kretsloppstänkande byggprocess
 • Uppfylla och tillämpa miljölagstiftningen och övriga krav
 • Kontinuerlig utbildning av personalen inom miljöområdet
 • Följa forskningen inom miljöområdet

Kvalitetspolicy

 • Följa forskningen och utveckligen inom branschen
 • Kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling
 • Etablera tydliga samarbets- och ansvarsformer (såväl internt som med kunder, entreprenörer, leverantörer, brukare och myndigheter)
 • Kontinuerligt utvärdera kvalitets- och miljöledningssystem utifrån erfarenhetsåterföring, kundtillfredsställelse samt nya krav och behov.

Utmärkelser

Sveriges Arkitekter Jönköping-Kronobergs Arkitekturpris

2006

Gislaveds kommuns arkitekturpris

2011