Tjänster

 • Arkitektrådgivning inom hus och trädgård
 • Förstudier
 • Program/ utredningar
 • Förslagshandlingar
 • Systemhandlingar
 • Bygglovshandlingar
 • Bygghandlingar
 • Förvaltningshandlingar
 • Beskrivningar enl AMA
 • Administrativa Föreskrifter enl AMA AF
 • Färgsättning
 • Inredning
 • Projektledning
 • Projekteringsledning
 • Byggledning
 • Kontrollansvarig enl PBL
 • Sakkunnig tillgänglighet
 • Besiktning
 • Kostnadsbedömning/ kalkyl
 • Byggarbetsmiljösamordnare (Bas-P)

Miljöpolicy

 • Välja lösningar som är bättre ur ett klimat- och miljöperspektiv
 • Arbeta för en resurssnål och kretsloppstänkande byggprocess
 • Uppfylla och tillämpa miljölagstiftningen och övriga krav
 • Kontinuerlig utbildning av personalen inom miljöområdet
 • Följa forskningen inom miljöområdet

Kvalitetspolicy

 • Följa forskningen och utveckligen inom branschen
 • Kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling
 • Etablera tydliga samarbets- och ansvarsformer (såväl internt som med kunder, entreprenörer, leverantörer, brukare och myndigheter)
 • Kontinuerligt utvärdera kvalitets- och miljöledningssystem utifrån erfarenhetsåterföring, kundtillfredsställelse samt nya krav och behov.

Utmärkelser

Sveriges Arkitekter Jönköping-Kronobergs Arkitekturpris

2006

Gislaveds kommuns arkitekturpris

2011