18 juni

Kreativa förskolor åt Värnamo kommun

På uppdrag av Värnamo kommun har Accent Arkitekter tagit fram nya konceptförskolor med sex avdelningar på tre olika tomter samt utemiljö. Konceptet bygger på ett samspel mellan byggnaden, utemiljön och ytan där emellan – mellanrummen.

Konceptet som kallas för ”Skapande Arena – inne – mellanrum – ute”, utgår ifrån förskolan där byggnaden och utemiljön samspelar. Detta eftersom utevistelsen är av stor betydelse i förskolans program.

Styrkan i konceptet ligger i de så kallade Mellanrummen, zonen mellan inne och ute, som är en del av den ursprungliga konstruktionen och därmed inte behöver läggas till i efterhand. Mellanrummen, tillsammans med enkla former med skyddande tak placerade i utemiljön, fungerar som skyddande platser där barn och pedagoger kan vistas vid stark sol eller kraftigt regn.

Tomtens utformning och placering har skapat förutsättningarna till byggnadens form – en länga, drake och ett torn. Förskolorna är därför utformade utifrån en lågmäld och funktionalistisk arkitektur för att smälta in i skala och form med platsen och den omgivande bebyggelsen.

Byggnaden är försedd med enkla och självklara material i form av fasadtegel och sadeltak i bandtäckt plåt – som även den återfinns i omgivningen.

Studier visar att barn som vistas i hus klädda med fasadtegel blir bättre på matematik.