5 november

Kvarteret Duvan vinner Värnamo kommuns Arkitekturpris 2019

Varje år delar Värnamo kommun ut ett arkitekturpris. I år vann Kvarteret Duvan, som vi ritat på uppdrag av SveBo Fastigheter. I motiveringen lyfter de särskilt fram det estetiska värdet och hur vi valt att förhålla oss till den historiska omgivningen.

Kvarteret Duvan består av sextiotre lägenheter fördelade på fem våningsplan. Husen innehåller gemensamma utrymmen såsom lounger för läsning, tvättrum för både kläder och djur samt en bilpool som är tillgänglig för alla hyresgäster. Under utformningen av kvarteret lade vi extra vikt vid att bevara den befintliga stadsbilden, men samtidigt föra in en del modernare element. Något som Värnamo kommun nu lyfter fram i sin motivering:

 
”På en spännande plats mitt i Värnamo stad har ett byggnadsverk uppförts som är väl anpassat till den viktiga omgivningen. Färgsättningen på fasadkeramiken hämtar inspiration från närliggande Tingshuset och de glasade trapphusen flörtar med stadshusets fasad mitt över torget. De lekfullt placerade lamporna i trapphusen lockar ögat mot byggnadsverket och bidrar till att skapa liv och aktivitet på kyrkotorgets stenläggningar under vår mörka årstid. Byggnadens skala tar inspiration från platsen, men utmanar samtidigt till en uppdaterad skala i ett växande och allt mer tätt stadscentrum.”

 
Studiochefen här på Accent Arkitekter, Ing Marie Gustafsson, och byggnadsingenjören Marcus Axelsson tog emot priset i kommunhuset under torsdagen.

”Vi är väldigt glada över att ha skapa arkitektur som smälter in och tar hänsyn till omgivningen, tingshuset, kyrkan och kommunhuset, men som samtidigt också tar för sig och visar riktningen för stadens framtid”, säger Ing-Marie Gustafsson, studiochef på Accent Arkitekter och ansvarig arkitekt för Kvarteret Duvan.