Tjänster

 • Arkitektrådgivning inom hus och trädgård
 • Förstudier
 • Program/ utredningar
 • Förslagshandlingar
 • Systemhandlingar
 • Bygglovshandlingar
 • Bygghandlingar
 • Förvaltningshandlingar
 • Beskrivningar enl AMA
 • Administrativa Föreskrifter enl AMA AF
 • Färgsättning
 • Inredning
 • Projektledning
 • Projekteringsledning
 • Byggledning
 • Kontrollansvarig enl PBL
 • Sakkunnig tillgänglighet
 • Besiktning
 • Kostnadsbedömning/ kalkyl
 • Byggarbetsmiljösamordnare (Bas-P)

Verksamhetspolicy

 • Vi väljer lösningar som är bättre ur ett hållbarhetsperspektiv
 • Vi uppfyller och tillämpar lagstiftning och övriga krav
 • Vi följer forskning och utveckling inom branschen
 • Vi utbildar oss och utvecklar vår kompetens
 • Vi gör tydliga samarbets- och ansvarsformer, såväl internt som externt med kunder, underkonsulter, entreprenörer, leverantörer, brukare och myndigheter
 • Vi granskar kontinuerligt vårt ledningssystem utifrån erfarenhetsåterföring, kundtillfredsställelse och nya krav och behov
 • Vi arbetar med ständiga förbättringsåtgärder
 • Vi känner samhällsansvar

Underkonsulter

Vi ställer dessa krav som miniminivå för att arbeta med oss

 • Konsulten ska kunna visa upp en gällande ansvarsförsäkring
 • Visa hur man arbetar med egenkontrollsystem
 • CV
 • Eventuellt referenser vid okända UE