Alla platser har en historia att berätta

Vi är ett ungt arkitektkontor med lång erfarenhet. Vi lämnade nämligen de större kontoren vi jobbade på bakom oss – och startade ett eget. Nu kan vi fokusera på det vi är bra på och tycker bäst om. Och nu kan vi själva följa våra projekt från början till slut, från den första bokstaven till den allra sista punkten.

Vi arbetar med uppdrag som omfattar allt från idé‐ och programarbete, till färdigprojektering och uppföljning under byggtid. Vi åtar oss även hela bygguppdrag – omfattande allt från projekteringsledning och byggledning, till kontrollansvar och besiktningar. Något enklare förklarat: Vi jobbar med att rita och berätta. Något som har blivit särskilt tydligt nu när vi kan rita och berätta på vårt eget vis. Men vad är då vårt vis?

Vi tror att bra arkitektur uppstår i dialog med våra kunder, brukare och entreprenörer. Tillsammans med dem kan vi åstadkomma projekt som skapar förändring på riktigt. Och med den enkla idén har vi kommit en rätt bra bit.

Sedan vi startade har vi haft uppdrag inom både den privata och offentliga sektorn. Vi har ritat vårdbostäder, villor och hyreshus. Hissar och skolor. Industrier, kontor och sommarstugor. I vissa fall har det var en tillbyggnation, i andra en nybyggnation. Men vad projekten alltid har gemensamt är vår kunskap, vår kreativitet och vårt engagemang.

Då och då lägger vi upp slutförda projekt här på sidan. Kolla gärna in dem – och hör av dig när du har ett uppdrag för oss att ta hand om.

Accent Arkitekter
Tjänster och kompetenser
 • Skiss och utredning
 • Färgsättning
 • Bygglov
 • Projektering (ny-, om- och tillbyggnad)
 • Beskrivningar
 • Projekteringsledning och byggledning
 • Kontrollansvar (enligt PBL)
 • Besiktning
 • Erfarenhet av och kunskap om passiv- och lågenergi-byggnation
 • Sakkunnig av tillgänglighet
Miljöpolicy
 • Vi väljer lösningar som är bättre ur ett miljöperspektiv
 • Vi jobbar för en resurssnål och kretslopptänkande byggprocess
 • Vi uppfyller och tillämpar miljölagstiftning och övriga krav
 • Vi utbildar oss och följer forskningen inom miljöområdet
Kvalitetspolicy
 • Vi följer forskningen och utvecklingen inom branschen
 • Vi utbildar oss och utvecklar vår kompetens
 • Vi gör tydliga samarbets- och ansvarsformer, såväl internt som med kunder, entreprenörer, leverantörer, brukare och myndigheter
 • Vi granskar kontinuerligt vårt kvalitets- och miljöledningssystem utifrån erfarenhetsåterföring, kundtillfredsställelse och nya krav och behov.