Verksamhetsbeskrivning

Accent Arkitekter är ett arkitekt- och ingenjörskontor som arbetar med hela eller delar av byggprojekt omfattande allt från förstudie till färdigprojektering och uppföljning under byggtid. Vi arbetar med samarbetspartners inom Konstruktion, El, VVS, Brand, Miljöbyggnad, Fukt, Akustik, Mark/ Landskap samt Storkök. Våra projektgrupper är Boende, Kontor/ Industri, Utbildning, Vård och Utemiljö. Projekten är i olika skalor och spänner från ombyggnad till nybyggnad. Vi har lång erfarenhet och en stor bredd i vårt erbjudande.

Verksamhetsområden

Byggprojektledning

 • Projektledning
 • Myndighetskontakt
 • Byggarbestmiljösamordnare, Bas-P
 • Kostnadsbedömning, kalkyl
 • KA enl PBL
 • Projekteringsledning
 • Byggledning
 • Besiktning

 

Tillgänglighet TIL

 • Tillgänglighetsbeskrivning
 • Utlåtande
 • Besiktning

 

Arkitekt Hus, Utemiljö, Inredning

 • Arkitektrådgivning
 • Inventeringar, uppmätningar, fotodokumentation
 • Lokalprogram, utredningar
 • Förstudier
 • Presentationsmaterial ; Bofaktablad, 3D bilder, Drönarfotografering
 • Färgprogram ut- och invändigt
 • Inredningsprogram inkl armaturval
 • Projektering
  • Systemhandlingar
  • Bygglovshandlingar
  • Förfrågningsunderlag
  • Bygghandlingar
  • Förvaltningshandlingar
  • Relationshandlingar
  • Utrymningsplaner
 • Beskrivningar enl AMA
 • Administrativa Föreskrifter enl AMA AF

Verksamhetspolicy

 • Vi väljer lösningar som är bättre ur ett hållbarhetsperspektiv
 • Vi uppfyller och tillämpar lagstiftning och övriga krav
 • Vi följer forskning och utveckling inom branschen
 • Vi utbildar oss och utvecklar vår kompetens
 • Vi gör tydliga samarbets- och ansvarsformer, såväl internt som externt med kunder, underkonsulter, entreprenörer, leverantörer, brukare och myndigheter
 • Vi granskar kontinuerligt vårt ledningssystem utifrån erfarenhetsåterföring, kundtillfredsställelse och nya krav och behov
 • Vi arbetar med ständiga förbättringsåtgärder
 • Vi känner samhällsansvar

Underkonsulter

Vi ställer dessa krav som miniminivå för att arbeta med oss

 • Konsulten ska kunna visa upp en gällande ansvarsförsäkring
 • Visa hur man arbetar med egenkontrollsystem
 • CV
 • Eventuellt referenser vid okända UE