12 mars

Projekt med kontrollansvar i Västervik

Längs kusten i Västervik har vi på Accent Arkitekter ritat ett sommarhus. I byggprojektet har vi haft kontrollansvar enligt PBL, vilket innebär att vi är med under hela byggprocessen, från förstudie till färdigprojektering och uppföljning.