Objekt

Konceptförskola

Uppdragsgivare

Värnamo Kommun

Projektomfattning
Skiss och utredning / Bygglov / Projektering / Färgsättning / Projektledning / Kontrollansvar / Besiktning
Årtal

2020

Konceptuella förskolor i Värnamo och Rydaholm

Värnamo kommun har sedan tidigare tagit fram och byggt en konceptförskola bestående av fyra avdelningar och mottagningskök. I och med att kommunen fortsätter att växa fick vi i uppdrag att arbeta vidare med konceptet och passa in det på ytterligare två tomter – en i Rydaholm och en i Värnamo. Anpassningarna bestod av erfarenhetsåterföring av tidigare byggnation, ut- och invändig färgsättning samt att hitta möjligheter för en variationsrik utemiljö.

Fler projekt

Nivika fastigheter AB

Förvaltningslokaler / Kontor

Gnosjö Kommun

Förskola