Objekt

Industrifastighet

Uppdragsgivare

GA Industri AB

Projektomfattning
Förstudie / Projektering / Kontrollansvar / Byggprojektledning / Besiktning
Årtal

2023

Industrifastighet med tydlig profil

GA Industri AB hade önskemål om att komplettera sin befintliga industribyggnad med ett större skärmtak för in-/ utlastning samt två mindre skärmtak för förvaring av emballage.
För att få plats på den kuperade fastigheten krävdes större markarbeten med stödmurar och ramper.

Visionen var att skapa en tydlig profil för GA Industri på de tillbyggda delarna, som också kan användas för befintlig byggnation och utemiljö samt för framtida tillägg.

Logistiken inne på fastigheten var viktigt för beställaren; här ska lastbilar, truckar, personbilar och gående kunna samsas på ett säkert och effektivt sätt. Skärmtaket har utförts med en mycket stor spännvidd för att skapa flexibilitet.

En stor höjdskillnad har tagits upp av stödmurar i olika nivåer som har kompletterats med olika typer av växtlighet. Stödmurarna har försetts med naturstensmurar och sedum. Naturstensmurarna är uppdelade i kortare stycken med pelarträd emellan för att få en grön inramning. Uteplats och nya parkeringar för personal har tillskapats med samma utformning.

Perforerad plåt har använts i skärmtak mot intilliggande fastighet. Perforeringen släpper in dagsljus och möjliggör utblick.

Skärmtaken är valda i en mörkgrå kulör, GA grått som återfinns även på skyltar.

Fler projekt

Svenstigs Bil

Bilhall

Privatperson

Uterum