Objekt

Hiss

Uppdragsgivare

Gislaved Kommun

Projektomfattning
Skiss och utredning / Projektering / Färgsättning
Årtal

2016

Lika delar skulptur och hiss

För att göra kommunhuset mer tillgängligt fick vi i uppdrag att knyta ihop de fem våningarna i huset med en hiss. För att behålla rymden i ljushallen gav vi hissen en skulptural form och klädde den med glasskivor. Eftersom vi heller inte ville bryta av mot den befintliga arkitekturen i huset, utan stärka den, använde vi oss av samma kulörer som den tidigare interiören är färgsatt med. Istället för en intvingad lösning är hissen nu en slags praktiskt skulptur.

Fler projekt

Värnamo Kommun

Kontaktcenter

Privatperson

Uterum