Objekt

Tillagningskök och skolmatsal

Uppdragsgivare

Värnamo Kommun

Projektomfattning
Skiss och utredning / Bygglov / Projektering / Färgsättning / Projektledning / Kontrollansvar / Besiktning
Årtal

2020

Modernisering av anrik skola

I takt med att Värnamo växer behöver kommunen modernisera såväl skolor som storkök. Värnamo kommun gav oss därför i uppdrag att rita en tillbyggnad bestående av ett tillagningskök och en ombyggnad med utrymme för en ny skolmatsal samt uppehållsytor på Gröndalsskolan. Både in- och utvändigt är utformningen inspirerad av den befintliga arkitekturen, samtidigt som tillskotten är försedda med den allra senaste tekniken.

Fler projekt

Privatperson

Villa

Värnamo Kommun

Konceptförskola