Objekt

Villaområde

Uppdragsgivare

Byggnadsfirman Roger Axelsson AB

Projektomfattning
Skiss och utredning / Bygglov / Färgsättning
Årtal

2020

Kvarteret Herrgården

Herrgården består av 13 radhus fördelade i 4 längor.
Konceptet för herrgården har varit hus och trädgård i samklang. Husen har medvetet utformats för att skapa de bästa förutsättningarna för ett rikt liv såväl inne som ute, husrum och trädgårdsrum.
De L-formade huslängorna skapar fina trädgårdsrum som även upplevs inifrån under årstiderna.
Inne i husen är de 105 kvadratmeterna effektivt planerade och köpare har själva kunnat göra vissa tillval.
Platsen belägenhet i det stora landskapsrummet skapar kontrast mellan det lilla trädgårdsrummet och det stora landskapsrummet.
Här kan en total solnedgång beskådas inifrån allrummet.
Närheten till Vandalorum är dessutom central och en stor tillgång för projektet.
Husen har på ett ödmjukt sätt tonats ned i höjd och form samt i kulörval för att betona Vandalorums dignitet.
Närheten till rekreationsområden har också varit en stor tillgång för projektet.

Husens utformning är hämtade från Jorn Utzon Kingohusene i Helsingör.
Att bygga i enkelhet med material från trakten och med lokala hantverkare, med funktioner utifrån de mänskliga behoven och i samklang med naturen.
Herrgårdens trädgård har precis som huset sin grund i att vara funktionell men samtidigt komplettera och lyfta huset och harmoniera med omgivningen.
Entrésidans trädgård är liksom huset inspirerat av Utzon men har också en stark förankring i det småländska landskapet. Entrésidan av trädgården är öppen och kommunicerar med omvärlden och då i synnerhet med Vandalorum.
Trädgårdssidan är ett slutet och privat rum med fokus på funktion såsom sittplatser, odling, lek och umgänge.
Här finns en stor flexibilitet i utformningen för att anpassa varje trädgård efter den eller de som bor där.
En bra trädgård är en trädgård som används!

Fler projekt

Gnosjö Kommun

Förskola

Värnamo Kommun

Tillagningskök och skolmatsal