Uppdragsgivare

Privatperson

Projektomfattning

Färgsättning / Projektering / Skiss och utredning /

Modern ladugård med historiska rötter

Efter att en brand hade drabbat Hofs gård bestämde sig ägarna för att bygga upp en ny ladugård på samma plats. Vi fick i uppdrag att rita nya Hofs gård.

Under tidigt 1900-tal var Hofs gård en anläggning med över etthundra mjölkkor, som agerade mjölkproducent åt Hörle herrgård. När ladugården byggdes ifrån alla första början, för cirka hundra år sedan, var det en toppmodern anläggning. Vi utgick ifrån samma uppdragsbeskrivning, fast med vår tids mått mätt.

Själva fasaden består av betongelement som vi målade i samma kulör som falu rödfärg. Invändigt delade vi in ladugården i ett stall, ett garage och en foderdel. En central gång löper sedan genom hela ladugården, vilket gör det enkelt att arbeta där. Hela ladugården är dessutom försedd med automatisk fasad- och takventilation, som löper längs med hela sidorna och nocken på ladugården. Entrén på ena sidan är försedd med tak och i anslutning till den finns det sittplaster. 

Omringad av betesmarker och odlingar står nu den nya Hofs gård på plats. En modern, stilren ladugård som återigen kan berika och förstärka landskapsbilden.

Ett historiskt landmärke i ny tappning.