Objekt

Flerbostadshus

Uppdragsgivare

Gislavedshus

Projektomfattning
Skiss och utredning / Projektering / Bygglov / Färgsättning
Årtal

2018

Startskottet för ett nytt centrum

Porthuset skulle byggas mellan två befintliga byggnader (ett så kallat infyll). I och med det begränsade utrymmet var vi tvungna till att vara sparsamma med ytan i utformningen – och valde därför att knyta ihop de fem våningarna med hjälp av ett enda trapphus. Trapphuset är i sin tur utrustat med loftgångar som leder ut till lägenheterna.

Fler projekt

Privatperson

Trädgård

SveBo Fastigheter

Flerbostadshus