Objekt

Studentbostäder

Uppdragsgivare

Finnvedsbostäder

Projektomfattning
Skiss och utredning / Projektering / Bygglov / Färgsättning / Projektledning
Årtal

2018

Skulpturalt studentboende

Sedan Campus Värnamo slog upp portarna har elevantalet ökat stadigt, vilket skapat ett behov av fler studentbostäder. Eftersom det var ont om byggklar mark i närheten av campus bad det kommunala fastighetsbolaget Finnvedsbostäder oss att ta fram en lösning som istället skulle förtäta området.

Fler projekt

Zinkteknik

Industrifastighet

Doxa Plast

Industrifastighet