Objekt

Studentbostäder

Uppdragsgivare

Finnvedsbostäder

Projektomfattning
Bygglov / Färgsättning / Projektering / Projektledning / Skiss och utredning
Årtal

2018

Skulpturalt studentboende

Sedan Campus Värnamo slog upp portarna har elevantalet ökat stadigt, vilket skapat ett behov av fler studentbostäder. Eftersom det var ont om byggklar mark i närheten av campus bad det kommunala fastighetsbolaget Finnvedsbostäder oss att ta fram en lösning som istället skulle förtäta området.

Fler projekt

Privatperson

Villa

SveBo Fastigheter

Flerbostadshus