Uppdragsgivare

Finnvedsbostäder

Projektomfattning

Bygglov / Färgsättning / Projektering / Skiss och utredning /

Skulpturalt studentboende

Sedan Campus Värnamo slog upp portarna har elevantalet ökat stadigt. Något som har skapat ett behov av fler studentbostäder, utöver de två befintliga längorna med studentbostäder. Eftersom det är ont om byggklar mark i närheten av campus bad det kommunala fastighetsbolaget Finnvedsbostäder oss att hitta en lösning.

I och med bristen på lediga tomter i närheten av Campus Värnamo var vi helt enkelt tvungna att förtäta området. Därför bestämde vi oss för att rita ett punkthus med tjugofyra lägenheter. Ledstjärnan för projektet var att skapa ett modernt och smart studentboende som är tillgängligt för alla.

Själva punkthuset gav vi en skulptural och återhållsam form, likt ett torn mellan de befintliga byggnaderna. För att punkthuset dessutom skulle spegla kreativiteten bland studenterna valde vi att förse byggnaden med en eklektisk färgsättning, och kontrasterade de mörka fasadskivorna med färgstarka hörnskivor. De mörka fasadskivorna gjorde det dessutom möjligt att på ett elegant sett integrera solcellspanelerna vi försett husen med i fasadytan. I punkthuset ritade vi in fyra lägenheter per plan – alla med fönster i två riktningar.

Med de nya punkthuset i centrum har en ny attraktiv och mer användbar innergård vuxit fram. En innegård som nu dessutom består av flera mindre oaser: torget, solplatsen, grillplatsen, cykelparkeringen, och ett speakers corner. Ett bra exempel på hur man på bästa sätt kan ta tillvara på en begränsad yta, helt enkelt.