Uppdragsgivare

Gislaved Kommun

Projektomfattning

Färgsättning / Projektering / Skiss och utredning /

Lika delar skulptur och hiss

Hissar är oftast en väldigt blek historia. Men oavsett fyller de en funktion. Och kommunhuset i Gislaved behövde bli mer tillgängligt. Vi fick i uppdrag att knyta ihop husets fem våningar med en hiss.

Hissen skulle placeras i ljushallen – en plats för samlingar, möten och firanden – och fick därför inte vara i vägen, varken fysiskt eller estetiskt.

För att behålla rymden i ljushallen gav vi hissen en skulptural form och klädde den med glasskivor. Eftersom vi inte ville bryta av mot den befintliga arkitekturen, utan snarare stärka den, använde vi oss av samma kulörer som den tidigare interiören är färgsatt med.

Istället för en intvingad lösning blev hissen en praktiskt skulptur. En skulptur som inte bara knyter ihop huset med sin funktion, utan också genom sin utformning.

Målet var att skapa något som såg ut att ha varit där ifrån allra första början.