Objekt

Industrifastighet

Uppdragsgivare

Nordiska Plast

Projektomfattning
Förstudie / Projektering / Byggprojektledning / Kontrollansvar
Årtal

2023

Citat från Karl Tibratt VD Nordiska Plast AB

I våras hade vi nöjet att få inviga vårt nya fina tillbygge på 3150 kvm innehållande mer lageryta samt utlastning. Tillbyggnaden som förutom att ge oss mer ytor, även ger oss en förbättrad logistik, möjlighet att expandera produktion samt en multiarena för vår duktiga personal. Vi har haft hjälp av Accent Arkitekter hela vägen genom idéskisser, ritningar, bygglovsansökning, projektering, upphandling samt projektledning. Precis som vid våra tidigare gemensamma projekt höll vi både budget och tidplan samtidigt som vi själva kunde ägna oss åt vår kärnverksamhet och resa tryggt genom hela projektet. En perfekt kombination av en trevlig arkitektur som kan kombineras med en prisvärd tillbyggnad som kommer stå sig under många år framöver.

En stolt industri

Nordiska Plast gav oss i uppdrag att rita och utforma en tillbyggnad då de vuxit ur sina befintliga lokaler. De önskade ytterligare ytor för lager samt in- och utlastning med flexibla ytor för ett bättre materialflöde. Visionen var att skapa en modern industri som skulle matcha verksamheten och med en hyllning till den viktiga logistiken. En industri där alla ska trivas och känna sig stolta.

Resultatet blev en tillbyggnad med en ny lagerhall och ett ”lasttorg” som placerades mellan det nya lagret och de två nya lasthusen. Stora generösa fönster ger lokalerna betydelsefullt dagsljus och samtidigt ges en fin utblick mot naturen och de närliggande vackra tallarna. Industrin har ett tydligt exteriört formspråk som vuxit fram genom åren; ljusa fasader i kombination med bruna kontraster. Tillbyggnaden består av samma ljusa putsade fasader i den högre delen och en ny rostbrun kulör i form av fasadkassetter i den lägre delen. Solavskärmningen är utformad med ett raster i samma rostbruna ton.

Fler projekt

Nordiska Plast

Industrifastighet

GA Industri AB

Industrifastighet