Uppdragsgivare

Nordiska Plast

Projektomfattning

Bygglov / Färgsättning / Kontrollansvarig / Projekt- och byggledning / Projektering / Skissförslag /

Tillbyggnation som matchar nytt med gammalt

Nordiska Plast ligger i Gislaved och tillverkar korgar, backar, hinkar, muggar och andra produkter av plast. De tog kontakt med oss eftersom de var i behov av fler kontor, en utbildningslokal, utökade lagerytor och en ny huvudentré.

En förutsättning för tillbyggnationen var att Nordiska Plast på ett enkelt sätt skulle kunna bygga vidare och expandera ytterligare i framtiden. En annan förutsättning för projektet var att tillbyggnationen inte fick störa verksamheten under byggnationens gång.

Den nya huvudentrén placerade vi mittemellan den befintliga byggnaden och tillbyggnaden för att på så sätt skapa en slags gräns mellan det nya och det gamla (samtidigt som fasaden fick ett mer enhetligt uttryck). För att ytterligare höja fasaden rent estetiskt placerade vi också ett ribbverk av aluminiumstänger mellan fönstren på både den nya och den befintliga delen av fasaden. Interiört höll vi oss till ett skandinaviskt formspråk. Det vill säga, stora och luftiga inglasade kontor och mötesrum med profillöst glas och dörrar av ask. Kontoren är också försedda med textilier och textilmattor som fungerar som ljuddämpare.

Idag står inte bara en ny huvudentré, nya lagerytor och kontor färdigt hos Nordiska Plast, utan också en mer modern och enhetlig fasad. Byggnaden har dessutom alla förutsättningar för att kunna växa och kommer att tåla fortsatta förändringar och förädlingar.