Objekt

Industrifastighet

Uppdragsgivare

Nordiska Plast

Projektomfattning
Skissförslag / Projektering / Bygglov / Färgsättning / Projekt- och byggledning / Kontrollansvar

Tillbyggnation som matchar nytt med gammalt

Nordiska Plast tog kontakt med oss eftersom de var i behov av fler kontor, en utbildningslokal, utökade lagerytor och en ny huvudentré. En av förutsättningarna för tillbyggnationen var att de enkelt skulle kunna bygga vidare och expandera ytterligare i framtiden. Resultatet blev en mer modern och enhetlig fasad rustad för fortsatta förändringar och förädlingar.

Fler projekt

Privatperson

Mangårdsbyggnad

Privatperson

Villa