Objekt

Förvaltningslokaler / Kontor

Uppdragsgivare

Värnamo Kommun

Projektomfattning
Skiss och utredning / Bygglov / Projektering / Färgsättning / Projektledning / Kontrollansvar / Besiktning
Årtal

2019

I Värnamo har omsorgsförvaltningen länge varit geografiskt utspridd runtom i kommunen, men genom Östboskolan Hus C har de hittat en möjlighet att samla all personal på ett och samma ställe. Efter en rejäl ombyggnad av lokalerna kan de nu glädja sig åt moderna kontorsarbetsplatser med tillhörande personalutrymmen och ett Metodikum – en särskild yta tillägnad scenarioträning.

Fler projekt

Privatperson

Villa

Privatperson

Villa