Uppdragsgivare

Privatperson

Projektomfattning

Bygglov / Kontrollansvar / Skiss och utredning /

Utökad säsong och bevarat ljus

Med ett uterum kan du både förlänga säsongen och skapa mer plats i huset. Familjen Claesson tog oss till hjälp för att förverkliga drömmen om ett uterum.

Utsikten från husets baksida var något vi ville ta tillvara på, samtidigt som vi inte ville hindra det naturliga ljusflödet i huset. Vi ville därför inte placera uterummet i vägen för den befintliga siktlinjen genom huset – utan vi skissade fram en alternativ placering.

Vi valde därför att koppla ihop uterummet med huset genom en glasad länk. På så vis kunde vi placera uterummet längs med ena kanten på huset. Vid sidan av den glasade länken anlade vi också en ljussatt stenträdgård. Själva ryggen till det inglasade uterummet gjorde vi som en svart, L-formad vägg. Svart accentuerar dessutom tillägget, som nu står i kontrast till det vita och ljusa. 

Nu fungerar den nya glasade länken som ett nav mellan huset och uterummet. Siktlinjen genom huset är dessutom bevarad, eftersom man med hjälp av länken och placeringen av uterummet fortfarande får ljus till vardagsrummet.

En annorlunda lösning på ett vanligt förekommande byggprojekt.