Objekt

Villa

Uppdragsgivare

Privatperson

Projektomfattning
Projekt- och byggledning / Kontrollansvar
Årtal

2016

Modern klassiker utmed Vidöstern

Uppdraget bestod av att rita ett fritidshus med tillhörande bastubyggnad. Önskemålet var ett fritidshus där familj, släkt och vänner kan umgås såväl vinter som sommar – och som tar tillvara på det fantastiska sjöläget. Fasaden klädde vi med en liggande, faluröd panel och för att ytterligare förstärka den klassiska stilen försåg vi taket med pannor av lertegel. Mellan de två flyglarna på huset gjorde vi också rum för en skyddad uteplats med utsikt mot sjön.

Fler projekt

Privatperson

Mangårdsbyggnad

Värnamo Kommun

Konceptförskola