Objekt

Villa

Uppdragsgivare

Privatperson

Projektomfattning
Beskrivningar / Bygglov / Färgsättning / Projektering / Skiss och utredning

Klassiskt amerikanskt med ett marininspirerat uttryck

Familjen Axelsson önskade sig ett stort och luftigt hus att bo i, och hade köpt två angränsade tomter för att förverkliga projektet. Huset skulle gå i klassisk New England-stil, såväl utvändigt som invändigt och skulle bestå av en huvudbyggnad som sträcker sig över de två tomterna och två flyglar som bryter av mot den.

Fler projekt

Gislavedshus

Flerbostadshus

Nordiska Plast

Industrifastighet