Objekt

Villa

Uppdragsgivare

Privatperson

Årtal

2020

Hus vid sjö

Beställaren skulle bygga en souterrängvilla i ett plan samt en mindre garagebyggnad i en vinkel. Önskemål avseende utformning var en kubform klädd i träpanel. Accent fick i uppdrag att projektera huset. Fasaderna är klädda med liggande träpanel. Taken är täckta med takpapp. Fönster och dörrar är svarta. Tomten är högt belägen med utsikt över den närbelägna sjön, med en nivåskillnad på ca 1,5 meter. Detta har skapat förutsättning för olika rumsligheter i två nivåer. Allrum och omgivande uteplatser ligger en trappa ner i förhållande till kök och sovrum. Utsikten är central i huset. Här finns utebad och plats för umgänge. Utvändig färgsättning är tänkt att hålla över tid.

Fler projekt

GA Industri AB

Industrifastighet

Privatperson

Uterum