Uppdragsgivare

Privatperson

Projektomfattning

Från dåtid till nutid

Innan familjen flyttade in i sin sjuttiotalsvilla i Värnamo var det dags för en renoveringen. Efter en total genomgång av den gamla mexitegelvillan skapade vi ett ljust och luftigt hem i tiden.

Familjen tog över det vita mexitegelhuset med den stora tomten i de västra delarna av Värnamo. För att den skulle uppnå sin fulla potential bestämde de sig för att renovera och modernisera huset.

För att ge huset ett modernare utseende valde vi att arbeta med inslag av trä i den befintliga fasaden av mexitegel. Invändigt ersatte vi det gamla paneltaket med ett undertak av granribb (dels av estetiska skäl, men också för de ljuddämpande egenskaperna materialet besitter). De gemensamma delarna av köket och allrummet försåg vi med större fönsteröppningar – för att på så sätt öppna upp huset mot trädgården.

Resultat blev ett ljust och luftigt hem präglat av materialval i form av kalksten, ek och detaljer av läder. Ett hem där de kan blicka ut över de inglasade växthuset, deras egna lilla oas.