Ute på platsbesök där vi har våra ramavtal i södra Sverige! Ibland kan man hinna med en glass!