Objekt

Sveriges Arkitekter Jönköping-Kronobergs Arkitekturpris

Uppdragsgivare

PH Larssons Fastighets AB / BSV Arkitekter & Ingenjörer

Projektomfattning
Bygglov / Färgsättning / Projektering / Projektledning / Skiss och utredning
Årtal

2006

Ing-Marie Gustafsson blev tilldelad Sveriges Arkitekters Arkitekturpris i Jönköping och Kronobergs län för utformningen av bostadsbebyggelsen på Gransäter i Vaggeryd. Motiveringen löd: Gestaltningen i helhet och detaljer är skickligt genomförda och skapar sammantaget en stark identitet.