Objekt

Värnamo kommuns Arkitekturpris

Uppdragsgivare

SveBo Fastigheter

Projektomfattning
Bygglov / Kontrollansvar / Skiss och utredning
Årtal

2019

Varje år delar Värnamo kommun ut ett arkitekturpris. 2019 tilldelades Accent Arkitekter priset för Kvarteret Duvan som vi ritat på uppdrag av SveBo Fastigheter. I motiveringen lyfter de särskilt fram det estetiska värdet och hur vi valt att förhålla oss till den historiska omgivningen.