Objekt

Värnamo kommuns Arkitekturpris

Uppdragsgivare

SveBo Fastigheter

Årtal

2019

Varje år delar Värnamo kommun ut ett arkitekturpris. 2019 tilldelades Accent Arkitekter priset för Kvarteret Duvan som Accent Arkitekter ritat på uppdrag av SveBo Fastigheter. I motiveringen lyfter de särskilt fram det estetiska värdet och hur vi valt att förhålla oss till den historiska omgivningen.