6 september

Vad gör en projektör?

Som projektör är man expert på virtuellt byggande och byggkonstruktion. Här på Accent har vi flera projektörer – Odd, Elin, Mathilda och Marcus, till exempel.

Vilken roll har projektören i ett byggprojekt?
Vi ser till att ritningar och beskrivningar upprättas, detta görs i tät dialog med chefsarkitekt, beställare, övriga projektörer samt projektledare.

Arbetet leder fram till kompletta bygghandlingar alternativt till ett förfrågningsunderlag som lämnas ut till olika entreprenörer för anbud.

Vi arbetar även med olika förstudier, bygglovshandlingar, ut- och invändiga färgsättningar, kalkyler, solstudier, bullerberäkningar samt rollen som Bas-P, vilket innebär att vi samordnar arbetsmiljön i skedet som kallas planering och projektering.
 
Hur jobbar man med hållbarhet som projektör?
Att tänka på vilka material som väljs i projektet, idag finns många materialbanker där man kan jämföra materialens miljöpåverkan och utifrån det välja det rätta, för projektet. Det ser vi som vår mest effektiva insats till ett hållbart byggande.
 
Vad är BIM (Building Information Modeling)?
Det är en 3D-modell som innehåller all information om byggnaden ned till minsta byggdel om så önskas. Modellen tar vi fram i projekteringsskedet.