30 mars

Varsam ombyggnad av gårdsbyggnad

Bevara och återbruka är ämnen som diskuterats flitigt på kontoret under det gångna året och inte minst träkvalitet. Ett gott exempel på detta är den gamla ladugårdsbyggnaden från tidigt 1900-tal som med hjälp av restaurering kommer i bruk igen. Med varsam ombyggnad har vi tagit oss an de utmaningar det innebär att hantera en byggnad av denna ålder, beslutat om flera byggtekniska lösningar som är tidsenliga med den befintliga konstruktionen och fått hantera möjligheten att bevara och återbruka istället för att bygga nytt. Det har gett nytt liv till den snart hundraåriga byggnaden och oss massvis med lärdomar.