14 februari

Experter på tillgänglighet

Som certifierade sakkunniga inom tillgänglighet säkerställer Ellen och Stina att alla projekt uppfyller de krav lagstiftningen ställer på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Enligt plan- och bygglagen ska alla byggnader (med några få undantag) vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Uppdraget för en certifierad sakkunnig inom tillgänglighet är att se till att byggnader följer just de här kraven, under projektering, byggnation och vid färdigställande.

”På Accent Arkitekter har vi nu två certifierade sakkunniga inom tillgänglighet, Ellen Albinsson och Stina Lüddeckens. Det är ett medvetet val från vår sida att anställa personer med spetskompetens och samtidigt vidareutbilda den befintliga personalstyrkan. På så sätt kan vi erbjuda våra kunder expertis inom flera olika områden och därmed hjälpa dem genom samtliga projektfaser”, förklarar grundarna Ing-Marie Gustafsson och Marcus Axelsson.