13 april
Billingsberg tar form

Åttavåningshuset i Smålandsstenar som Accent Arkitekter ritat på uppdrag av Gislavedhus börjar tar form. Totalt kommer trettioåtta lägenheter finnas tillgängliga för uthyrning och huset är dessutom försett med gemensamma ytor såsom lounge, övernattningsrum och ett tornrum. Billingsberg beräknas vara klart 2022. Följ framstegen på Gislavedshus Instagram eller via projektets egna hemsida – billingsberg.se

30 mars
Varsam ombyggnad av gårdsbyggnad

Bevara och återbruka är ämnen som diskuterats flitigt på kontoret under det gångna året och inte minst träkvalitet. Ett gott exempel på detta är den gamla ladugårdsbyggnaden från tidigt 1900-tal som med hjälp av restaurering kommer i bruk igen. Med varsam ombyggnad har vi tagit oss an de utmaningar det innebär att hantera en byggnad av denna ålder, beslutat om flera byggtekniska lösningar som är tidsenliga med den befintliga konstruktionen och fått hantera möjligheten att bevara och återbruka istället för att bygga nytt. Det har gett nytt liv till den snart hundraåriga byggnaden och oss massvis med lärdomar.

12 mars
Projekt med kontrollansvar i Västervik

Längs kusten i Västervik har vi på Accent Arkitekter ritat ett sommarhus. I byggprojektet har vi haft kontrollansvar enligt PBL, vilket innebär att vi är med under hela byggprocessen, från förstudie till färdigprojektering och uppföljning.

3 mars
Kvalitetsäkring enligt ISO 9001:2015

Som en del av vårt pågående arbete, i att ständigt utvecklas och vilja leverera ännu bättre resultat, har vi på Accent Arkitekter kvalitetssäkrat vår verksamhet enligt ISO 9001:2015. Grattis till oss!

10 december
Accent Arkitekter firar 10 år

Åren har gått så fort och vi har haft så roligt och gjort så många spännande projekt. Vilken glädje och tacksamhet vi känner till alla våra medarbetare, samarbetspartners och kunder. Vi tjuvstartade vårt firande redan 2018 med Tokyoresan – en fantastisk resa och inspirationskälla – som vi nu tänker på med stor tacksamhet under vår pandemi.

4 december
Ny industrifastighet på Bredasten

På uppdrag av det Värnamobaserade företaget Doxa Plastics har Accent Arkitekter ritat en industrifastighet på Bredasten i Värnamo som ska vara inflyttningsklar till våren 2021. Fastigheten omfattar totalt åtta tusen kvadratmeter med produktion, lager och kontor.

11 september
Ny studiochef på Accent Arkitekter

Ellen Albinsson blir ny studiochef på Accent Arkitekter och efterträder Ing-Marie Gustafsson, en av grundarna och ansvarig arkitekt på Accent Arkitekter.

Fler nyheter