20 december

Lär känna vår trädgårdsarkitekt

Som trädgårdsarkitekt hjälper Fia Sjögren dig med design, koncept, markplaner och växtplaner. Särskilt intresserad är hon av funktionella trädgårdar som inte tummar på det estetiska.

Vad innebär trädgårdsarkitektur för dig?
Att den är funktionell. Det vill säga, vid behov ska det finnas plats för det man använder i vardagen, tillexempel cyklar och barnvagnar, man ska kunna ta sig torrskodd till bilen och sittplatser ska vara placerade så att de används. En trädgård ska dessutom vara så välplanerad att det inte krävs onödigt mycket tid att sköta den, för mig är det viktigt att man ska ha glädje och nytta av sin trädgård och att den inte ska kännas som en belastning. Även om funktionen kommer i första hand så ska trädgården ge en vacker helhet och kännas harmonisk med huset och dess omgivning, oavsett om man anlägger en trädgård i stan eller ute på landsbygden.

 

Vad kännetecknar god trädgårdsarkitektur?
God trädgårdsarkitektur för mig är en trädgård som har en tydlig helhet, både i material och form men som också kompletterar och lyfter huset. En arkitektritad trädgård ska ha en tydlig struktur med golv, tak och väggar i hela eller delar av trädgården. Både växtmaterial och andra material ska vara väl genomtänkta med fokus på hållbarhet. Hur genomtänkt arkitektur man än ritar i en trädgård är den aldrig bra nog om den inte möter de behov som finns hos beställaren.
 

 
Vilka typer av uppdrag är roligast?
Vad gäller storlek på trädgård tycker jag att det är roligast att arbeta med villaträdgårdar. I en mindre trädgård kan man arbeta mer detaljerat vad det gäller design och materialval, medan man i större trädgårdar kan åstadkomma stora förändringar i ett enhetligt tema. Funkishus och andra mer avskalade hus är favoriter då de samarbetar extra bra med trädgården. I och med att den typen av hus sällan har egna dekorationer, så lämnar de över mer uppmärksamhet till den gröna arkitekturen.

 

 

Har du några trädgårdstips?
Idag är det är få träd i våra trädgårdar vilket gör att man inte få den där mysiga känslan man ofta söker. Välj träd utifrån höjden på ditt hus, åtminstone ett av träden bör vara ungefär i samma höjd eller helst högre än ditt tak. Är du osäker på hur många träd du får plats med, så kan du märka ut diametern på marken. För att skapa mer dynamik i trädgården kan du sätta upp fler väggar. Det kan tillexempel vara en häck, plank, pergola eller ett armeringsnät som skapar en fysisk eller visuell vägg. Till sist, våga ha en privat del i trädgården utan insyn, hela trädgården behöver inte vara offentlig.

 

När kan man anlita dig?
Om man har tänkt att göra något i sin trädgård, förbättra, förändra eller göra något helt nytt så kan man anlita mig för konsultation. Jag hjälper till med allt från rådgivning kring växter och skötsel till växtkomposition för gamla eller nya rabatter. Jag hjälper även till med ritningar på nyanläggning av hela trädgårdar, både gamla och nya, men även uteplatser, utekök, köksträdgårdar och SPA-hörna.