10 mars

Vad är en certifierad byggprojektledare?

Som certifierad byggprojektledare driver Camilla projektet från början till slut på uppdrag av byggherren. Det innebär att hon är med från det första planeringsmötet till dess att projektet är slutbesiktigat och arbetet godkänt.

Vad innebär rollen som byggprojektledare?
För mig innebär det framförallt ledarskap, men som byggprojektledare är du också involverad i hela byggprocessen. Det vill säga, du arbetar med i princip allt som rör byggnationen. Alltifrån styrning och planering till ekonomi, myndighetskontakter, och planprocesser. Du är också med genom själva genomförandet och färdigställandet samt den juridiska biten.

 

Arbetar du efter någon särskild projektfilosofi?
Att leda ett byggprojekt är enligt mig en uppgift som kräver såväl kunskap och erfarenhet som yrkesskicklighet och tid. Det är också viktigt att alla projektdeltagare känner sig trygga, och att målen med projektet är gemensamma.

 

Hur kan man arbeta med hållbarhet som byggprojektledare?
Du kan tillsammans med din uppdragsgivare tidigt definiera olika projektmål för just hållbarhet. Ett hållbarhetsmål kan till exempel vara att kompensera eller eliminera utsläpp, att återvinna avfall eller att minimera resursåtgången. Målen får sedan verka som kravställande genom hela
processen – från planering och projektering till byggnation och drift.

 

Vad menas med samverkans- /partneringprojekt?
Ett samverkansprojekt – även kallat partnering eller samverkansentreprenad – är varken en entreprenadrättslig upphandlingsform eller entreprenadform, utan det är helt enkelt en struktur på en samarbetsform som gör att byggherren och entreprenören samverkar för att genomföra ett byggprojekt. Både Nordin Sportcenter i Smålandsstenar och Glashuset i Gislaved är exempel på samverkansprojekt, med Gislaved kommun som byggherre. Med ett mycket lyckat resultat!