Uppdragsgivare

Privatperson

Projektomfattning

Mangårdsbyggnad med utsikt över ägorna

Familjen Gunnarsson gav oss i uppdrag att rita en mangårdsbyggnad med tillhörande gårdshus på deras skogsfastighet utanför Smålandsstenar. Huset skulle matcha familjens behov men också harmoniera med ägorna och omgivningen.

Platsen för mangårdsbyggnaden var en naturskön, upphöjd tomt med en fantastisk utsikt över sjön och omgivningen. Önskemål för mangårdsbyggnaden var därför ett traditionellt hus som skulle smälta väl in på platsen och skapa en enhetlig och tydlig gårdsbild tillsammans med gårdshuset.

Mangårdsbyggnaden utformade vi efter en traditionell prästgårdsplan. Fasaden på både mangårdsbyggnaden och gårdshuset klädde vi sedan med vit träpanel och taken täckte vi med pannor av lertegel. För att förstärka dignitet av mangårdsbyggnaden valde vi dock att måla gårdshuset i en kontrasterande grå kulör. Interiört är rummen i mangårdsbyggnaden sorterade i umgängesdelar och privata delar, då umgängesdelarna ligger för sig i en fil av huset.

Nu når du det nya huset via en liten väg kantad av en allé. Härifrån kan familjen nu njuta av naturen och blicka ut över ägorna –  skogen, ängarna och sjön – från varje rum.