3 juni

Vad gör en certifierad kontrollansvarig?

Som certifierade kontrollansvariga ser Emma, Marcus och Camilla till att alla kontroller som bygglagstiftningen kräver blir genomförda. Idag kräver nästan alla byggprojekt en certifierad kontrollansvarig.

Vad innebär rollen som certifierad kontrollansvarig?
Vår roll är att vara ett stöd och hjälpa byggherren i projektet. Vi tar fram ett förslag till kontrollplan och ser till att denna samt att bestämmelser och villkor följs och vi utför även nödvändiga kontroller. Att närvara vid tekniska samråd, besiktningar och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök ingår också i vår uppgift.

 

När behöver man en certifierad kontrollansvarig?
Det är byggnadsnämnden som avgör om byggherren behöver utse en kontrollansvarig för ett projekt. Det behövs nästan alltid vid projekt som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller bygganmälan. Det gäller såväl ny- och tillbyggnation som rivning, markåtgärder och vid vissa ändringar av en byggnad.

 

Vad är det mest intressanta inom kontrollansvar?
Att bevaka säkerhet och funktioner för att vi ska undvika olyckor och få hälsosamma och tillgängliga byggnader gör att rollen som kontrollansvarig känns betydelsefull och viktig.