8 januari

Vunnen markanvisning i Gislaved

I samarbete med Bygga GWG tog vi fram det vinnande förslaget i markanvisningen som Gislaved kommun gick ut med under våren. Förslaget bygger på att maximera grönytorna och samtidigt konkretisera den byggda ytan så effektivt som möjligt.