Uppdragsgivare

Värnamo Kommun

Projektomfattning

Bygglov / Färgsättning / Projektering / Projektledning / Skiss och utredning /

Första intrycket av makten

Den befintliga receptionen, växeln och foajén i kommunhuset skulle bli ett sammanhängde kontaktcenter, och vi fick uppdraget av Värnamo kommun att göra det till verklighet. Samtidigt som vi skulle skapa något helt nytt var det dock av största vikt att ta hänsyn till den befintliga arkitekturen.

Det nya kontaktcentret skulle fylla flera olika funktioner och bland annat innehålla en samtalshörna, självbetjäningsdatorer, en utställningsdel med informationspelare samt en receptionsdisk med plats för både informationsväggar och besöksdatorer. I utformningen av kontaktcentret bestod utmaningen av att skapa något helt nytt, samtidigt som det skulle förstärka och smälta in i den befintliga arkitekturen.

Receptionsdisken och den tillhörande informationsväggen- och pelarna valde vi att klä med björkribb och förse med belysning. I direkt anslutning till receptionsdisken ritade vi sedan in ett modernt och öppet kontorslandskap till personalen i kontaktcentret och försåg det med åtta arbetsplatser och tillhörande personal- och mötesrum. I samtalshörnan i foajén placerade vi soffor med höga ryggar, så att man ostört kan sitta ner och samtala med kontaktpersonalen. I foajén placerade vi också snurrfåtöljer (för att skapa ett slags väntrum). För att ytterligare förstärka känslan av samhörighet valde vi också att placera stora pendlade armaturer längs med fönsterväggen som vetter ut mot torget – också de av träribb.

Nu är det nya kontaktcentret redo för att möta allmänheten. Ett enda stort vardagsrum för kommuninvånarna, som dessutom bibehåller den befintliga karaktären av arkitekturen i huset men ändå ger det ett mer modernt intryck.