Objekt

Industrifastighet

Uppdragsgivare

Zinkteknik

Årtal

2023

Industrifastighet med personal och framtid i fokus

Uppdraget omfattade en till- och ombyggnad av lager och produktion samt konferens- och kontorsdel, utställning, mötesrum, ytor för idrott och hälsa samt personal- och omklädningsrum. För att möjliggöra tillbyggnaden mellan det gamla och det nya har ett nytt kommunikationssystem utformats med gator, torg och platser. Zinktekniks eget materialval återfinns i de nya delarna och skapar lugn och harmoni. Inom ramen för uppdraget ville beställaren också ge byggnaden en grönare utemiljö och en trivsammare inredning i samklang med byggnaden.
Utemiljön bildar inbjudande mellanrum för att vistas i. Här återfinns innergårdar, torg och platser samt en balkong med utsikt. Kuber av zink bildar konstverk i utemiljön och kan betraktas från olika platser. Marktäckare bildar gröna mattor för hantering av dagvatten. Hela utemiljön kan beskådas från insidan och kvällstid är den upplyst.
Val av material och kulörer från tidigare etapper har fått råda. Exteriört vit och grå puts med röd kontrast och detaljer i metall. Interiört mörkbrunt tegel, grå träpanel samt en dämpad väggkulör.
Material i de utvalda möblerna, armaturerna samt textilierna har valts för att bilda en tidlös lugn bas. Kulörerna är i sandbeige, brunt och i en brungrå ton. Genom att arbeta repetitivt uppnåddes en tydlig helhet, en helhet som kommer att hålla över tid. Unik utvald konst, fotografier kopplade till Zinktekniks historia samt en fototapet skapar blickfång i de nya lokalerna.

Fler projekt

Privatperson

Villa

Njudung Energi

Kontorsfastighet