Objekt

Industrifastighet

Uppdragsgivare

Zinkteknik

Projektomfattning
Skissförslag / Projektering / Färgsättning
Årtal

2017

Om- och tillbyggnad med personalen i fokus

Uppdraget omfattade en ny personalentré, entréhall, lounge, personalmatsal, omklädningsrum samt att bygga ut produktionsytorna. Inom ramen för uppdraget ville vi också ge byggnaden ett mer stringent uttryck i stort.

Fler projekt

Ricana Concept AB

Industrifastighet

Nordiska Plast

Industrifastighet