Uppdragsgivare

Zinkteknik

Projektomfattning

Färgsättning / Projektering / Skissförslag /

Om- och tillbyggnad med personalen i fokus

Zinkteknik är ett av Europas ledande företag inom zinkgjutning och har sina rötter och sitt huvudsäte i småländska Bredaryd. De tog kontakt med oss då de var i behov av att bygga ut kontoret och produktionen. Uppdraget omfattade en ny personalentré, entréhall, lounge, personalmatsal, omklädningsrum, överglasning av en uteplats samt att bygga ut produktionsytorna.

Sedan starten har företaget successivt vuxit sig större och har därför genomgått flera tillbyggnationer. Inom ramen för vårt uppdrag ville vi därför ta vara på det som gjorts sedan tidigare, men samtidigt stärka byggnaden i stort och ge den ett mer stringent uttryck.

Den delen som skulle tjäna som den nya personalentrén och husera nya omklädningsrum samt en lounge och en entréhall placerade vid sidan av den befintliga entrébyggnaden. Exteriört använde vi oss av röd plåt med inslag av ljusa betongelement, medan vi interiört lät väggarna bestå av tegel. Över den nya personalentrén ritade vi dessutom in ett skärmtak – så att den samtidigt kan fungera som en uteplats i anknytning till matsalen – och över loungen placerade vi stora takfönster. I en annan del av den befintliga byggnaden glasade vi över en uteplats, så att den nu fungerar som ljushall och  interträdgård. Produktionen byggde vi sedan ut genom att följa de manér och material som produktionsdelen redan bestod av.

Hela utformningsprocessen hade personalens välmående i fokus och genom hela projektet arbetade vi enbart med kvalitetsmaterial – ett bevis på att Zinkteknik håller kvar vid sina rötter och verkligen är ett familjeföretag som verkar inom Gnosjöandan och får sin personal att trivas.